abhakara.org

ผู้เขียน: Admin

กองทัพเรือ จัดงานวัน “อาภากร” ประจำปี 2564

กองทัพเรือ จัดงานวัน “อาภากร” ประจำปี 2564

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) เวลา 08.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ราชสกุลอาภากร ซึ่งภายหลังพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ กองทัพเรือ และราชสกุลอาภากร ได้จัดให้มีพิธีทักษิณานุประทานอุทิศถวาย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมในพิธี
วันอาภากร  19 พฤษภาคม ของทุกปี

วันอาภากร 19 พฤษภาคม ของทุกปี

“วันอาภากร” ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

“องค์บิดาของทหารเรือไทย” ผู้เป็นที่เคารพรักของทหารเรือไทย ในฐานะที่ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือ นำความเจริญมั่นคงสู่กองทัพเรือให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไป และมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศตราบจนทุกวันนี้

พิธีบวงสรวงในโอกาสมูลนิธิราชสกุลฯ ครบ 13ปี

พิธีบวงสรวงในโอกาสมูลนิธิราชสกุลฯ ครบ 13ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้จัดพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ครบ 13 ปี โดยมี ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลอาภากร คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ร่วมให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา
มูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ กองทัพเรือ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ กองทัพเรือ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

Theme: Overlay by Kaira His Royal Highness Admiral Prince Abhakara of Chumphon’s Family Foundation
Bangkok THAILAND