abhakara.org
มูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ กองทัพเรือ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ กองทัพเรือ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิราชสกุลอาภากร โดย ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ กองทัพเรือ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท รวบรวมปัจจัยถวายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,300,034.85 บาท

Theme: Overlay by Kaira His Royal Highness Admiral Prince Abhakara of Chumphon’s Family Foundation
Bangkok THAILAND