..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร